MOBIEL SCHADE MELDEN

127488-ORJFRY-947-23.png

Mobiel schademelden is een initiatief van de gemeenschappelijke verzekeraars om het melden van een schade makkelijker te maken. Indien u een melding via mobiel schademelden heeft gedaan hoeft u geen Europees schade aangifte formulier meer in te vullen.

 

Hoe werkt mobiel schademelden?

  1. U heeft schade aan uw auto, motor of bromfiets en bent in het bezit van een smartphone. De tegenpartij heeft minimaal de beschikking over een 'gewone' mobiele telefoon.

  2. Een van de betrokkenen meldt de schade met zijn smartphone

  3. U gaat naar https://www.mobielschademelden.nl of gebruikt de app (te downloaden in de Appstore voor Apple of Android)

  4. U doorloopt de vragen in het schadeformulier

  5. De tegenpartij ontvangt een sms met de schademelding en ondertekent deze melding door het terug sturen van de ontvangen code aan de afzender

  6. Guijt Assuradeuren ontvangt de melding en neemt de schademelding direct in behandeling