PROLONGATIE

127488-ORJFRY-947-24.png

Marktontwikkelingen 2021

 

1. Stijgende schadelast motorrijtuigverzekeringen
De afgelopen tijd heeft u wederom kunnen lezen dat Verzekeraars en De Nederlandsche Bank zich nog altijd zorgen maken over de resultaten van de motorrijtuigverzekeringen. De premies zijn in de afgelopen periode weliswaar gestegen maar deze stijgingen zijn onvoldoende om tot een goed resultaat te komen. Dit komt mede door een stijging in het aantal claims in combinatie met een stijging van de claimbedragen. Wij verwachten dat deze trend zich de komende jaren doorzet. Belangrijkste redenen voor de hogere schade-uitkeringen zijn de toenemende schadebedragen bij letsel-en vermogensschade alsmede hogere schade-uitkeringen bij affectieschades.

Wat betekent dat voor u?
Indien van toepassing wordt de premie van uw verzekering per verlengingsdatum verhoogd. U ontvangt hiervan geen aparte polis. De eventuele premie-aanpassing hebben wij in uw nota verwerkt.

2. Schadesturing autoverzekeringen
Nagenoeg alle verzekeraars maken steeds meer gebruik van schadesturing.

Wat is schadesturing?
Verzekeraars hebben kwaliteit- en prijsafspraken gemaakt met een beperkt aantal herstellers. Het laten uitvoeren van een schadereparatie door een samenwerkende hersteller heeft voor u als voordeel dat het eigen risico wordt verminderd of zelfs vervalt. Indien u de schade laat herstellen door een niet-samenwerkende hersteller wordt een hoger eigen risico toegepast.

Hoe kan ik zien dat er schadesturing van toepassing is op mijn polis?
Wanneer er in uw geval sprake is van schadesturing dan kunt u dat terugvinden op uw polisblad. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: www.plusdiensten.nl/autoschade

Wat als ik geen gebruik maak van schadesturing?
Wanneer uw polis een schadesturingsregeling kent en u laat uw schade repareren door een niet samenwerkend hersteller is er een hoger eigen risico van toepassing. Dit hogere eigen risico kan oplopen tot wel € 500,00. Het is dus belangrijk dat u een juiste keuze maakt. Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze. Wij adviseren u om ons bij een schade te bellen! Wij geven u dan advies over de te volgen procedure en vertellen u met welke reparateurs uw verzekeraar samenwerkt. Zo zorgen we er samen voor dat uw eigen risico zo laag mogelijk is en u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Het rechtstreekse telefoonnummer van de schadeafdeling is 0345-686701 voor particuliere schades en 0345-686702 voor zakelijke schades.

 

3. Hogere schadevergoedingen door extreme weersomstandigheden

Het aantal schades en de hoogte van de schade aan woningen en bedrijfspanden is toegenomen door extreme weersomstandigheden. Ook waren er wederom meer grote branden het afgelopen jaar. De hogere schadevergoedingen worden doorgerekend in de premie.

 

4. Verzekerbaarheid Zonnepanelen

Veel ondernemers willen duurzamer ondernemen.  Een populaire keuze hiervoor is het leggen van zonnepanelen op bedrijfspanden.

Het leggen van zonnepanelen op het dak vergroot echter ook het risico voor de verzekeraar.

Er zijn zelfs gevallen bekend, waarbij het risico te groot gebleken is om te verzekeren of dat de premie zo hoog wordt dat die panden praktisch onverzekerbaar zijn.

Dit risico kan grotendeels worden beperkt als de initiatiefnemers vooraf in gesprek gaan met de verzekeraar.

Dit schept helderheid over mogelijke risico's en de (veiligheids)eisen. Nu worden verzekeraars vaak achteraf geïnformeerd.

Heeft u relaties of bent u een ondernemer die zonnepanelen willen laten leggen? Neem dan vooraf contact op met één van onze acceptanten of met één van onze (aangesloten) adviseurs.

 

5. Verzuim en Coronavirus

De coronacrisis houdt de gehele bevolking al bijna een jaar in zijn greep.

In de zogeheten eerste golf werden voornamelijk de oudere mensen getroffen, waardoor er wel een lichte, maar geen opvallende, stijging van het verzuim was.

In de tweede coronagolf wordt er een andere trend waargenomen. Ook de beroepsbevolking wordt in grotere mate getroffen door het virus. De verwachting is dat het aantal ziekmelding fors zal (blijven) stijgen. Hierdoor rijst er bij werkgevers steeds meer de vraag wanneer er een beroep gedaan kan worden op de verzuimverzekering.

Heeft u vragen over het coronavirus en de dekking van uw collectieve inkomensverzekering (verzuimverzekering)? Of heeft een andere gerelateerde vraag?

Bekijk dan hier onze Q&A over verzuim en het Coronavirus( Plusdiensten Assuradeuren - Verzuim & Coronavirus)

 

6. Indexering Brand
Het indexcijfer voor 2021 is verhoogd. De verzekerde bedragen worden per hoofdvervaldatum aangepast aan het nieuwe indexcijfer. Deze regeling geldt niet voor polissen met een vast verzekerd bedrag of met een vaste maximering.

7. Aanpassing premie rechtsbijstand (particulier en zakelijk)
Ieder jaar berekent uw rechtsbijstandsverzekeraar de premie van uw verzekering op basis van CBS indexatie. Ook de kostenontwikkeling in rechtsbijstand nemen zij mee in de premievaststelling. Uw nieuwe premie voor komend jaar is daardoor aangepast. Op uw prolongatienota vindt u de nieuwe premie voor het jaar 2021.

8. Totale overzicht van wijzigingen in 2021
Voor een totaal overzicht van alle wijzigingen in 2021 verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://www.plusdiensten.nl/index.php/productwijzers Onder “Wijzigingen” vindt u per maatschappij de wijzigingen.

9. Vergelijkingstools
Uw verzekeringsadviseur beschikt over diverse vergelijkingstools. Het kan derhalve interessant zijn om de premies van andere maatschappijen met elkaar te vergelijken. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.